2022.7.4 Hiroshima
Setouchi Summer Bomb 2022
@Marina Hop

1. ◯"brother" YASSHI (14:05 pin via Diving Big Head) Rising Kid

2.Bomber Okuno & Naoki Tanizaki (15:54 Implant Bomb)Takato Nakano & ×Shinji Kamakura

3.Daddy Loco (10:01 Schoolboy)◯Kabuki Kid

4.Yusaku Ito (12:05 German suplex hold)◯Kouhei Kinoshita

Gunso & ×Mataro Aoki (19:16: pin via Buzzsaw kick) ◯Kenshin Chikano & Rey Paloma

22.7.3_dove1-322.7.3_dove1-522.7.3_dove2-222.7.3_dove2-322.7.3_dove2-522.7.3_dove3-222.7.3_dove3-622.7.3_dove4-222.7.3_dove4-422.7.3_dove4-622.7.3_dove5-522.7.3_dove5-7