1. Shinya Ishida (10:19 pin via ground shooting star press) Tida Heat ○

2.○ Keita Yano (10:36 pin via counter to La Magistral) Ray Paloma

3. Jun Masaoka (10:22 German Suplex Hold) "brother"YASSHI ○

4. Kouhei Kinoshita (16:42 Styles Crash) Shoichi Uchida ○

5. Gunso & ● Kabuki Kid (18:30 pin via Buzzsaw kick) Naoki Tanizaki & Kenshin Chikano ○

dove20200705_1_1
dove20200705_1_2
dove20200705_1_3
dove20200705_1_4
dove20200705_1_5
dove20200705_2_1
dove20200705_2_2
dove20200705_2_3
dove20200705_2_4
dove20200705_2_5
dove20200705_3_1
dove20200705_3_2
dove20200705_3_3
dove20200705_3_4
dove20200705_3_5
dove20200705_4_1
dove20200705_4_2
dove20200705_4_3
dove20200705_4_4
dove20200705_4_5
dove20200705_5_2
dove20200705_5_3
dove20200705_5_4
dove20200705_5_5
dove20200705_5_6
dove20200705_5_8
dove20200705_5_9